Tập tin : asia-map.gif
Bản đồ-Châu Á-asia-map.gif
650x675 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : humatraders.com