Tập tin : asia-map2.png
Bản đồ-Châu Á-asia-map2.png
1801x2338 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : globalengagementbirmingham.files.wordpress.com