Tập tin : AfricaFlagMap.jpg
Bản đồ-Châu Phi-AfricaFlagMap.jpg
1825x1919 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : siteresources.worldbank.org