Tập tin : Wachusett_Bank_on_map_of_Antarctica.png
Bản đồ-Châu Nam Cực-Wachusett_Bank_on_map_of_Antarctica.png
1686x1349 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org