Tập tin : 1914_map_of_Asia.jpg
Bản đồ-Châu Á-1914_map_of_Asia.jpg
3693x2722 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org