Tập tin : Asia_Map_1855.jpg
Bản đồ-Châu Á-Asia_Map_1855.jpg
7325x6378 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org