Tập tin : 238491787_8b3991c36b.jpg
Bản đồ-Carrefour-238491787_8b3991c36b.jpg
449x500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Carrefour
Quyền tác giả : static.flickr.com