Tập tin : 8554243901_5f32b1ac65_z.jpg
Bản đồ-Carrefour-8554243901_5f32b1ac65_z.jpg
500x375 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Carrefour
Quyền tác giả : farm9.staticflickr.com