Tập tin : stkitts21.gif
Bản đồ-Basseterre-stkitts21.gif
972x980 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Basseterre
Quyền tác giả : d-maps.com