Tập tin : ws_map2.jpg
Bản đồ-Apia-ws_map2.jpg
528x372 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Apia
Quyền tác giả : www.weltrekordreise.ch