Tập tin : txu-pclmaps-oclc-10286155-south_georgia-1958.jpg
Bản đồ-Đảo Bouvet-txu-pclmaps-oclc-10286155-south_georgia-1958.jpg
5338x3898 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Đảo Bouvet
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu