Tập tin : bv_blu.gif
Bản đồ-Đảo Bouvet-bv_blu.gif
775x825 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Đảo Bouvet
Quyền tác giả : ian.macky.net