Tập tin : Grenada-map.png
Bản đồ-Grenada-Grenada-map.png
961x1191 (Pixel)
PNG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Grenada
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org