Tập tin : zambia-map.jpg
Bản đồ-Zambia-zambia-map.jpg
5906x4724 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Zambia
Quyền tác giả : seedsofcommunion.files.wordpress.com