Tập tin : zambia_rel01.jpg
Bản đồ-Zambia-zambia_rel01.jpg
1029x1216 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Zambia
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu