Tập tin : detailed_tourist_and_relief_map_of_trinidad_island.jpg
Bản đồ-Trinidad và Tobago-detailed_tourist_and_relief_map_of_trinidad_island.jpg
1944x1436 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Trinidad và Tobago
Quyền tác giả : www.vidiani.com