Tập tin : World_map.png
Bản đồ-Thế giới-World_map.png
1709x1550 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org