Tập tin : World_Unemployment.gif
Bản đồ-Thế giới-World_Unemployment.gif
2000x883 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org