Tập tin : volcanic-world-map.gif
Bản đồ-Thế giới-volcanic-world-map.gif
2076x1012 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : planetolog.com