Tập tin : worldmap.png
Bản đồ-Thế giới-worldmap.png
940x442 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : pixillion.s3.amazonaws.com