Tập tin : World-Map-.jpg
Bản đồ-Thế giới-World-Map-.jpg
3093x2304 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.theflagstore.ca