Tập tin : world_map_1910.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_map_1910.jpg
2201x1705 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.emersonkent.com