Tập tin : kingdom-of-thailand-map.jpg
Bản đồ-Thái Lan-kingdom-of-thailand-map.jpg
500x556 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thái Lan
Quyền tác giả : www.planetware.com