Tập tin : political-map-of-thailand.gif
Bản đồ-Thái Lan-political-map-of-thailand.gif
580x899 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thái Lan
Quyền tác giả : www.visit-thailand.info