Tập tin : ThaiO100.gif
Bản đồ-Thái Lan-ThaiO100.gif
1504x1334 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thái Lan
Quyền tác giả : www.clickthai.de