Tập tin : thailand-map-large.jpg
Bản đồ-Thái Lan-thailand-map-large.jpg
994x1300 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thái Lan
Quyền tác giả : www.yourthailand.com