Tập tin : thailand_admin-2013.jpg
Bản đồ-Thái Lan-thailand_admin-2013.jpg
2008x2961 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thái Lan
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu