Tập tin : txu-oclc-60694207-manua_islands_west-2001.jpg
Bản đồ-Samoa thuộc Mỹ-txu-oclc-60694207-manua_islands_west-2001.jpg
4034x4000 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Samoa thuộc Mỹ
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu