Tập tin : map-of-salt-lake-city-airport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Thành phố Salt Lake-map-of-salt-lake-city-airport.jpg
1200x1011 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Thành phố Salt Lake
Quyền tác giả : www.airporthotelguide.com