Tập tin : Jam3.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Sangster-Jam3.jpg
500x353 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Sangster
Quyền tác giả : www.airport-world.com