Tập tin : MBJ_MAP_FIRST_FLOOR_2014(1).jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Sangster-MBJ_MAP_FIRST_FLOOR_2014(1).jpg
5000x2821 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Sangster
Quyền tác giả : www.mbjairport.com