Tập tin : MBJ_overview_map.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Sangster-MBJ_overview_map.png
1400x958 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Sangster
Quyền tác giả : travelwidget.com