Tập tin : slc_terminal_1_450_wl.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Thành phố Salt Lake-slc_terminal_1_450_wl.png
450x772 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Thành phố Salt Lake
Quyền tác giả : www.airportrentalcars.com