Tập tin : Sangster_Airport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Sangster-Sangster_Airport.jpg
1024x768 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Sangster
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org