Tập tin : mbj-sangster-international-airport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Sangster-mbj-sangster-international-airport.jpg
728x425 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Sangster
Quyền tác giả : www.worldatlas.com