Tập tin : british_virgin_islands_map.gif
Bản đồ-Quần đảo Virgin thuộc Anh-british_virgin_islands_map.gif
750x564 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Quần đảo Virgin thuộc Anh
Quyền tác giả : www.1yachtua.com