Tập tin : map_of_british-virgin-islands.jpg
Bản đồ-Quần đảo Virgin thuộc Anh-map_of_british-virgin-islands.jpg
466x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Quần đảo Virgin thuộc Anh
Quyền tác giả : www.lonelyplanet.com