Tập tin : BVI.jpg
Bản đồ-Quần đảo Virgin thuộc Anh-BVI.jpg
1650x801 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Quần đảo Virgin thuộc Anh
Quyền tác giả : www.virgin-islands-charter-yachts.com