Tập tin : tortola.jpg
Bản đồ-Quần đảo Virgin thuộc Anh-tortola.jpg
1800x1164 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Quần đảo Virgin thuộc Anh
Quyền tác giả : reservationsbvi.com