Tập tin : paraguay_rel98.jpg
Bản đồ-Paraguay-paraguay_rel98.jpg
1018x1218 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Paraguay
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu