Tập tin : Paraguay_map,_1875.jpg
Bản đồ-Paraguay-Paraguay_map,_1875.jpg
1528x2060 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Paraguay
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org