Tập tin : Russia_edcp_relief_location_map.jpg
Bản đồ-Nga-Russia_edcp_relief_location_map.jpg
2362x1274 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nga
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org