Tập tin : soviet_union_admin_1989.jpg
Bản đồ-Nga-soviet_union_admin_1989.jpg
1887x1313 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nga
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu