Tập tin : south-sudan-map.png
Bản đồ-Nam Sudan-south-sudan-map.png
1481x1045 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Nam Sudan
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com