Tập tin : south_sudan_map.jpg
Bản đồ-Nam Sudan-south_sudan_map.jpg
1024x768 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Sudan
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com