Tập tin : Moldova_map_modern.png
Bản đồ-Moldova-Moldova_map_modern.png
1800x1800 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Moldova
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org