Tập tin : Mongolia_Tov_sum_map.png
Bản đồ-Mông Cổ-Mongolia_Tov_sum_map.png
1682x1498 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Mông Cổ
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org