Tập tin : Mexico_map_with_flag.png
Bản đồ-México-Mexico_map_with_flag.png
780x553 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org