Tập tin : resizedMexico.png
Bản đồ-México-resizedMexico.png
1170x827 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : cpj.org