Tập tin : mexico-physical-map-highres.jpg
Bản đồ-México-mexico-physical-map-highres.jpg
1000x650 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net